Reference

ZMANJŠANJE OMREŽNINE ELEKTRIČNE ENERGIJE
ZMANJŠANJE OMREŽNINE ELEKTRIČNE ENERGIJE

SPAR Slovenija

• Interspar
• Interspar Qlandia Nova Gorica
• SPAR Ajdovščina
• SPAR Kočevje
• SPAR Sežana
• SPAR Postojna
• SPAR Kapitelj
• SPAR Izola
• SPAR Brežice
• SPAR Žalec
• SPAR Sevnica
• SPAR Koper

TUŠ Slovenija

• TUŠ Muta
• TUŠ Sežana
• TUŠ Dravograd
• TUŠ Vojnik
• TUŠ Laško
• TUŠ Krško
• TUŠ Novo mesto
• TUŠ Boštanj
• TUŠ Šentilj
• TUŠ Celje
• TUŠ Mislinja
• TUŠ Velenje
• TUŠ Polzela
• TUŠ Prevalje
• TUŠ Mozirje
• TUŠ Ivančna Gorica
• TUŠ Novo Mesto
• TUŠ Kamnik
• TUŠ Oplotnica
• TUŠ Jarše
• TUŠ Ravne

Domovi starejših občanov

• Dom Nine Pokorn Grmovje
• Dom starejših Šentjur
• Dom starejših Gornji Grad
• Dom upokojencev Idrija
• Špesov dom Vojnik
• Dom starejših Idila
• Dom starejših Tezno
• Dom Lukavci

Ostalo:

• Porsche Koper
• Porsche Maribor
• Psihiatrična bolnišnica Ormož
• Štajerski avtodom
• Tomanič Vulkanizerstvo
• Biplast Bizjak
• Vinska klet Jeruzalem Ormož
• Dom Lukavci
• Šolski center Ljubljana
• TC Jager Ptuj
TRANSFORMATORSKE POSTAJE
TRANSFORMATORSKE POSTAJE IN SREDNJENAPETOSTNI PRIKLJUČNI KABLOVODI
• TP PLOVNI BAGER s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 630 kVA
• TP UNIOR 4 s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 2x1600 kVA
• TP UNIOR 5 s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 2x1600 kVA
• TP MELJSKI HRIB s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 50 kVA (začasna gradnja)
• TP VARSTROJ rekonstrukcija za zbiralnične meritve, 2x630 kVA
• TP CENKOVA (kontejnerska) s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 1000 kVA (začasna gradnja)
• TP IZUM s srednjenapetostnim in nizkonapetostnim priključnim kablovodom, 630 (1000) kVA
• TP UNIVERZAL rekonstrukcija za zbiralnične meritve, 250 kVA
• TP KAL-GLANČNIK, 630 (1000) kVA
• TP FILIPIČ s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 630 (1000) kVA (novogradnja)
• TP UNIOR 6 s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 2x630 (1000) kVA (novogradnja)
• Zunanja srednjenapetostna razdelilna omarica (20 kV) s stikalnim blokom SAFEPLUS 24 CCC-SF6 (novogradnja)
• TP TUŠ GROSUPLJE s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 630 kVA (novogradnja)
• TP TUŠ POBREŽJE s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 630 kVA (novogradnja)
• TP TUŠ RADVANJE s srednjenapetostnim in nizkonapetostnim priključnim kablovodom, 630 kVA (novogradnja)
• TP KLIMA Forjan s srednjenapetostnim in nizkonapetostnim priključnim kablovodom, 630 kVA (novogradnja)
• TP AJM s srednjenapetostnim in nizkonapetostnim priključnim kablovodom, 630 kVA (novogradnja)
• TP CENTER 2 s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 1000 kVA (nadomestna gradnja)
• TP VOLNA LAŠKO rekonstrukcija, faza 1, 630 kVA
• TP VOLNA LAŠKO rekonstrukcija, faza 2, 1000 kVA
• TP STAVBAR Hoče s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 630 kVA
• TP PEKARNA s srednjenapetostnim in nizkonapetostnim priključnim kablovodom, 1000 kVA (novogradnja)
• TP LETALIŠČE MARIBOR, 2x400 kVA (rekonstrukcija)
• TP TMI 2 s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 2x1250 kVA (novogradnja)
• TP MONT-BELCA s srednjenapetostnim priključnim kablovodom, 250 kVA
• TP JULON, 5x1600 kVA (rekonstrukcija)
• TP LENART 11 s srednjenapetostnim in nizkonapetostnim priključnim kablovodom, 1000 kVA
• TP PODLESNIK s srednjenapetostnim priključnim kablovodom
• TP EVACO s srednjenapetostnim priključnim kablovodom
• Nadomestna TP KIMDPŠ s srednjenapetostnim in nizkonapetostnim priključnim kablovodom
VETRNE ELEKTRARNE - vključitev v omrežje
• MVE Razdrto, 910 kW, vključitev v srednjenapetostno omrežje
• MVE Razvojni Center Energija, 10 kW
BIOPLINARNE
• Elektrarna na bioplin RAKIČAN, 1.6 MW, vključitev elektrarne v SN omrežje
• Elektrarna na bioplin BIOPLIN-KOLAR Logarovci, 1 MW, vključitev elektrarne v SN omrežje
• Elektrarna na bioplin BIOPLIN-KOLAR Ginjevec, 1 MW, vključitev elektrarne v SN omrežje
• Elektrarna na bioplin BIOPLIN-GJERKEŠ Dobrovnik, 1 MW, vključitev elektrarne v SN omrežje
• Elektrarna na bioplin BIOPLIN-VARGAZON 1 in 2 Sobetinci, 1.1 MW, vključitev elektrarne v SN omrežje
• Elektrarna na bioplin VUČJA VAS, 4x1 MW, nadzor
• Elektrarna na bioplin JERIČ, 2x500 kW, vključitev elektrarne v SN omrežje
• TP za elektrarno na bioplin DOBROVNIK 2 in vključitev elektrarne v SN omrežje
• TP za elektrarno na bioplin VARGAZON 1 in 2 ter vključitev elektrarne v SN omrežje
HIDROELEKTRARNE
• HE Korošec, povečanje moči iz 30 kW na 49.9 kW (rekonstrukcija)
• HE Hlebič-Žaga, povečanje moči iz 160 kW na 200 kW (rekonstrukcija)
KABLOVODI
SREDNJENAPETOSTNI KABLOVODI Z UNIVERZALNIMI KABLI

• Daljnovod 3x20 kV RTP Podlog - Žalec, Levec, Juteks (rekonstrukcija)
• Daljnovod 2x20 kV Strmec - Socka (rekonstrukcija)
• Daljnovod 1x20 kV Socka - Vitanje (rekonstrukcija)
• Daljnovod AC Vučja vas - Cogetinci (začasna gradnja)
• Daljnovod AC Dragučova - Maribor, Meljski hrib (začasna gradnja)
• Daljnovod TP Oberše - TP Čeplje (rekonstrukcija)

PRIKLJUČITEV OBJEKTOV NA NIZKONAPETOSTNO OMREŽJE

• NN kablovod za MKC Pekarna Maribor
• NN kablovod za objekt SCHMIDT Maribor (novogradnja)
• NN kabelski razvod za objekt CENTER (novogradnja)
• NN kablovod za objekt MIHALIČ (novogradnja)
• NN kablovod za osnovno šolo Prestranek (novogradnja)
• NN kablovod za Ekonomsko pedagoško fakulteto Maribor
• NN kablovod za PITUS (novogradnja)
• NN kabelski razvod iz TP Lenart 11 (novogradnja)
• NN kablovod za SE Beltinci
• NN kablovod za MSE Drovenik
• NN kablovod za SE Prestranek
• NN kablovod za SE Supernova
• NN kablovod za SE OŠ Križevci
• NN kablovod za SE Gorišnica
• NN kablovod za SE Gimnazije Murska Sobota
• NN kablovod za SE Kungota
• NN kablovod za SE OŠ Beltinci
• NN kablovod za SE OŠ Markovci
KOGENERACIJE
KOGENERACIJE- vključitev v NN omrežje

• SPTE Kramberger, 5.5 kW
• SPTE Kreitner-Šumer, 5.5 kW
• SPTE EMA, 5.5 kW
• SPTE EcoTec, 5.3 kW
• SPTE Tehnogradnje, 5.3 kW
• SPTE Pulko, 10 kW
• SPTE TBR Sokolska, 49.9 kW
• SPTE Dom starejših občanov Tezno 1, 49.9 kW
• SPTE Dom starejših občanov Tezno 2, 30 kW
• SPTE President, 49.9 kW
• SPTE Lambrechtov dom starejših 1, 30 kW
• SPTE Lambrechtov dom starejših 2, 30 kW
• SPTE Ancora, 49.9 kW
• SPTE Pulko 2, 140 kW
• SPTE Dom starejših občanov Ljutomer, 33 kW
• SPTE Stegne, 45 kW
• SPTE Psihiatrična bolnišnica Ormož, 49.9 kW
• SPTE Beltri, 49.9 kW
LiSa®
LiSa® - zaščita pretrganih srednjenapetostnih polizoliranih vodnikov in daljinski nadzor transformatorskih postaj

• Daljnovod Matulji, LiSa® zaščita polizoliranih vodnikov v RTP Bistrica
• Daljnovod Cerkljanski Vrh, LiSa® zaščita polizoliranih vodnikov v RP Cerkno
• Nadgradnja LiSa® zaščite na DV Matulji in DV Cerkljanski vrh ter izvedba daljinskega nadzora v transformatorskih postajah
• Daljnovod Prem, LiSa® zaščita polizoliranih vodnikov in izvedba daljinskega nadzora v transformatorskih postajah
• Daljnovod Col, LiSa® zaščita polizoliranih vodnikov in izvedba daljinskega nadzora v transformatorskih postajah
• Daljnovod Tolmin, LiSa® zaščita polizoliranih vodnikov in izvedba daljinskega nadzora v transformatorskih postajah
• Radvanje, LiSa® zaščita polizoliranih vodnikov
SONČNE ELEKTRARNE
SONČNE ELEKTRARNE - vključitev v NN omrežje

• SE Kramberger, 18 kW
• SE-1 BIOTERME, pokriti bazeni, 80 kW
• SE-2a in SE-2b Hotel BIOTERME, 35+40 kW
• SE Sagaj, 30 kW
• SE Osnovna šola Prestranek, 44 kW
• SE Beltinci, 290 kW
• MSE Pulko I, 49.9 kW
• SE Unior 3 SO, 187 kW
• SE Unior 6-SGI, 362.25 kW
• MSE Pulko II, 50 kW
• MSE Hrga, 49.68 kW
• MSE Stegne, 50 kW
• MSE TC Jager Ptuj 1, 49.98 kW
• MSE TC Jager Ptuj 2, 49.98 kW
• MSE TC Jager Ptuj 3, 49.98 kW
• MSE Bezjak, 12 kW
• MSE Eurokredit, 5x49 kW
• MSE Drevenšek, 49.92 kW
• SE OŠ Prestranek, 44 kW
• MSE Stegne II, 49,92 kW
• MSE Pulko III, 43.2 kW
• MSE Pulko IV, 43.2 kW
• MSE Matmar, 49.92 kW
• MSE Perko, 28 kW
• MSE Pihler, 50 kW
• MSE Drevenšek II, 49.92 kW
• MSE Pulko V, 49.98 kW
• MSE Supernova Maribor, 364.25 kW
• MSE Strojna Maribor vključitev v interno omrežje
SREDNJENAPETOSTNA OPREMA
• RTP Žerjav, zamenjava SN stikal
• RTP Železarna Ravne, rekonstrukcija SN zbiralk
OSTALO
• Razvoj napajalnega sistema za črpanje rudnika odprtega kopa Kolubara
• Unior d.d. povečanje konične moči
• Predelava meritev Unior Zreče