Racionalizacija električne energije

Rekonstrukcija meritev
Našim strankam nudimo strokovno podporo pri spremembi tarifne postavke omrežnine.
Vključitev energetskih virov v interno omrežje
Nudimo svetovanje, ekonomsko analizo in izvedbo vključitve vaše elektrarne v interno omrežje objekta. S tem boste prihranili pri nakupu energije iz javnega omrežja
Kompenzacijske naprave
Kompenzacijska naprava je nujno potrebna pri večjih odjemalcih električne energije. Zmanjšuje induktivno komponento električne energije in posledično zmanjša velikost vhodnega toka. Z vgradnjo kompenzacijske boste privarčevali pri nakupu električne energije.

Zakaj kompenzacija?

Elektrarne

Samooskrbo s sončno energijo
Samooskrba s sončno energijo je proizvajanje lastne električne energije z mikro sončno elektrarno, ki je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo objekta in s katero pokrivamo lastno porabo električne energije. Več
Kogeneracije
Kogeneracija je naprava primerna za vse ki potrebujete toplotno in električno energijo. Primerna za gospodinjstva in podjetja. Kogeneracija je lahko vgrajena kot samostojna enota, ali pa deluje v kombinaciji z vašo obstoječo enoto za proizvodnjo toplote.
Vetrne elektrarne
Postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji je na začetku. Pri postavitvi vetrne elektrarne je pomembnih več dejavnikov. Z našo pomočjo boste našli optimalno rešitev. Naše izkušnje obsegajo vključitev vaše vetrne elektrarne na nizkonapetostno ali srednjenapetostno omrežje.

Vzdrževanje

Kompenzacijske naprave
Imamo večletne izkušnje z pregledi in servisiranjem kompenzacijskih naprav različnih moči.
Vzdrževanje kablovodov
Vzdrževanje kablovodov je namenjeno našim strankam, ki še nimajo urejenega vzdrževanja kablovoda med merilnim mestom električne energije in objektom. Opravili Vam bomo meritev in pregled z termo kamero ter izdelali poročilo.

Izdelava nizkonapetostnih omar

Ločilna mesta
Za potrebe vaše elektrarne Vam izdelamo ustrezno ločilno mesto med omrežjem in elektrarno.
Močnostni nizkonapetostni razvodi
Zanesljivost dobave električne energije je odvisna predvsem od opreme po kateri se ta energija pretaka. Pomanjkanje energije uporabniki občutimo predvsem tedaj ko je nimamo na voljo. Vaša proizvodnja lahko zaradi zastarele opreme obstane za več ur ali dni. Dotrajana oprema pa lahko povzroči požar in škodo večjih razsežnosti. Predlagamo, da se povežete z nami in skupaj bomo najprimernejšo rešitev.
Montaža
Skupina monterjev ima izkušnje pri gradnji sončnih elektrarn, priključevanju kogeneracij, rekonstrukcijah energetskih razvodov, predelavah meritev...

Srednjenapetostne storitve

Svetovanje
Imamo dolgoletne izkušnje pri dobavi in vgradnji najrazličnejše energetske opreme.
Dobava
Dobavimo Vam lahko energetsko opremo različnih proizvajalcev in napetostnih nivojev do 35 kV. Vodimo celoten postopek od naročila, dobave, montaže in nadzora. Nudimo tudi oskrbo z rezervnimi deli in zamenjavo le teh.