E-Projekt d.o.o.

S pogledom v prihodnost

Podjetje E-Projekt se ukvarja s projektiranjem elektroenergetskih objektov ter izvajanjem gradenj na ključ. Izvajamo gradnje vseh vrst obnovljivih virov električne energije, kogeneracije, transformatorske postaje, daljnovode ter nudimo zaščito daljnovodov s sistemom LiSa®.

Podjetjem svetujemo pri obvladovanju stroškov energije ter izvajamo projekte racionalizacije električne energije.