Projektiranje

Pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevamo najprej želje naročnika. Naročniku predamo kakovostno dokumentacijo, ki upošteva najnovejše standarde in smernice iz področja projektiranja električnih, energetskih in komunikacijskih rešitev. Na področju projektne dokumentacije se zakonodaja, smernice in standardi pogosto spreminjajo in tem spremembam sledimo tudi v našem podjetju, saj je naš cilj naročniku predati varno, zanesljivo in kakovostno projektno dokumentacijo

Svetovanje
Nudimo vam kakovostno svetovanje na področju elektro energetike od 0,4 kV pa do 35 kV sistemov. Izkušnje imamo pri vključevanju elektrarn v javno in interno električno omrežje.
IDZ (idejna zasnova)
Vse vaše želje in ideje strokovno obdelamo in preučimo. Že v času izdelave idejne zasnove poiščemo najprimernejšo rešitev.
IP (idejni projekt)
Za realizacijo idejne zasnove izdelamo idejni projekt z oceno stroškov gradnje.
PGD
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelamo projekt in izvedemo postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja
PZI (projekt za izvedbo)
Pri izdelavi projektov za izvedbo sledimo trenutnim trendom gradnje. Pri delu uporabljamo pravilnike, zakone in standarde. Naši inženirji redno obiskujejo strokovne seminarje in se sproti izobražujejo.
PID (projekt izvedenih del)
Ob zaključku gradbenih in elektro inštalacijskih del izdelamo kakovostno dokumentacijo, ki se ujema z izvedenim stanjem na terenu. Dokumentacija je namenjena morebitnim kasnejšim posegom v sistem in omogoča hiter pregled trenutno izvedenega stanja.
Nadzor
Pri izvajanju elektro energetskih del je potreben strokovni nadzor. Imamo večletne izkušnje na tem področju.